ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ MATRIX ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ?
Η αυξανόμενη χρήση Ρομποτικής τεχνολογίας όσο και η πρόσφατα πρωτοποριακή τεχνολογία MATRIX, αποτελούν επανάσταση στην Ορθοπαιδική τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα στην αρθροπλαστική του γόνατος και παρέχουν τόσο στον χειρουργό όσο και στον ασθενή σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με τη συμβατική αρθροπλαστική.

Τα ρομποτικά συστήματα χρησιμοποιούν το λογισμικό των συστημάτων πλοήγησης με τη διαφορά πως διαθέτουν ενεργητικούς μοχλοβραχίονες που εκτελούν μέρος ή και όλη την επέμβαση με την καθοδήγηση του χειρουργού.

Η MATRIX αρθροπλαστική χρησιμοποιεί επίσης το ίδιο λογισμικό που μέσω ενός ζευγαριού γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας παρέχει απευθείας στο οπτικό πεδίο του χειρουργού μια αυτόματη ανακατασκευή ενός τρισδιάστατου μοντέλου της δομής των οστών, που επιτρέπουν στο χειρουργό να σχεδιάσει ψηφιακά την τοποθέτηση των προθετικών υλικών, να «ζυγίσει» συνδεσμικά την άρθρωση και να επιλέξει το μέγεθος των προθετικών υλικών μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Ο χειρουργός εξετάζει τρισδιάστατα την άρθρωση και μπορεί να διακρίνει σημεία βλάβης μπροστά και πίσω από αυτήν .

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
* Εξατομικευμένο χειρουργικό πρωτόκολλο
* Δυνατότητα επιλογής μοσχευμάτων
* εκμηδενισμός χειρουργικού λάθους
* ελαχιστοποίηση νοσηλείας
* συνδυάζεται με πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης
* ακρίβεια στην τοποθέτηση και τον προσανατολισμό των προθετικών υλικών
* περιορισμός του μετεγχειρητικού πόνου και των φαρμάκων
* άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα για τον ασθενή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ MATRIX ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
* O ασθενής προτιμά να χειρουργηθεί από το χειρουργό και όχι από το ρομπότ
* Σε αντίθεση με τη ρομποτική που βελτιώνει τη μηχανική ακρίβεια ενός χειρουργού, το AR “αυξάνει την ικανότητα του χειρουργού με διαισθητική αύξηση των ιατρικών πληροφοριών.”
* Ελαχιστοποίηση χειρουργικού λάθους
* Ελάττωση του χρόνου έκθεσης του ασθενή σε φάρμακα αναισθησίας
* Δεν απαιτεί μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο σε σχέση με τη συμβατική αρθροπλαστική γόνατος
* Δεν απαιτεί την παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού στο χειρουργείο
* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ελεύθερη πλατφόρμα προθετικών υλικών
* Ελαχιστοποιεί το κόστος της χειρουργικής επέμβασης προσφέροντας το ίδιο άριστο αποτέλεσμα
* Ελαχιστοποιεί το τραύμα και την πιθανότητα φλεγμονής αφού δεν απαιτεί τη χρήση ειδικών οστικών καρφίδων
* Δεν αποσπά την προσοχή του χειρουργού σε άλλα μόνιτορ έξω από το χειρουργικό πεδίο.